Koalitio presents

Törmäyskurssi
K18

23.7.2022
Siikajoki

Inf​​o

Kuulaportti

Pelin idea

Törmäyskurssi on 50 pelaajan lauantai-milsim, jossa vastakkain raskaammin varustautunut suoran toiminnan joukko (DA) sekä kevyemmin varustautunut tiedusteluosapuoli (Recce.)

DA-osapuoli on osa alueelle hyökkäävää vierasta valtaa ja toimii etujoukkona, jonka pääasiallinen tavoite pelin kuluessa on varmistaa määrätty etenemisreitti perässä tulevalle saattueelle. Tehtävää suorittaessaan DA-osapuoli törmää Recce-osastoon - paikallisiin sisseihin - jotka pyrkivät häiritsemään DA-osapuolen toimintaa.

DA-osapuolen tulee tutkia reitti miinojen varalta, raivata miinat tarvittaessa sekä pitää tietä hallussaan estäen uudelleenmiinoitus. Sivutehtäviä suorittamalla osapuoli voi vaikeuttaa sissien toimintaa, kieltää heiltä tiettyjä resursseja tai saada ennakkotietoa sissien liikkeistä. DA-osapuoli saa pisteitä reitin hallinnasta sekä sissien ja heidän tukikohtiensa tuhoamisesta.

Recce-osapuolen tulee estää DA-osapuolen saattueen kulku miinoittamalla reitti/reitit ja häiritä DA-osapuolen toimintaa niin, etteivät he kykene varmistumaan reitin turvallisuudesta. Sivutehtäviä suorittamalla osapuoli voi saada käyttöönsä lisäresursseja ja tiedustelutietoa. Recce-osapuoli saa pisteitä onnistuneista miinoituksista sekä tehtäväkohtaisten tavoitteidensa täyttämisestä.